اسم الدورةعدد الساعاتالايامملاحظات
SQL-Server3010تبدي يوم 21-6-2020
ASP.Net core web developing7025اطلبها
ASP.net webform6020اطلبها
Mobile APPs by C# & xamarin7025اطلبها
C# Windows Forms4015اطلبها
Asp.net core API6020اطلبها